Cramele Recaș

TERROIR-ul

Terroir-ul: „Amprenta” bănățeană a vinificației

Calitatea vinului pe care îl producem nu se rezumă doar la o apreciere comercială și cu atât mai puțin la o „rețetă a succesului”. Ea provine adesea din echilibrul dintre specificul terroir-ului cu care natura ne-a înzestrat zona viticolă și acțiunile pe care le desfășurăm continuu pentru protejarea mediului înconjurător în jurul căruia se centrează întreaga noastră activitate.

Cartările agrochimice, realizate o dată la 5 ani, ne oferă suportul determinării pe soiuri și parcele a elementelor nutritive prezente în sol, în timp ce asigurarea necesarului de hrană al viței de vie se face atât prin fertilizări la sol, cât și prin aplicarea la nivel foliar.

Când ne raportăm la specificul terroir-ului nostru, ne place să avem întotdeauna în minte spusele Norei Iriarte, vinificatorul nostru, în 2009, în urma primelor recolte vinificate în România

„Recașul are un terroir excepțional, care poate da vinuri albe superbe din punct de vedere aromatic și roșii delicioase și elegante. Toată podgoria este îngrijtă cu atenție, are plantații excepționale și cea mai bună expoziție solară, lucruri care participă la obținerea de struguri de calitate maximă”.

Pământul, ca suport al rodului viței de vie, imprimă în anumite zone (Uberland, Dealul Țiganului, zona „La Stejari”) o calitate excepțională a materiei prime. Compoziția sa chimică (prin prezența oxizilor de fier) și structura sa (prin prezența rocilor calcaroase la suprafață) reprezintă unele dintre aspectele esențiale pentru acumularea în struguri a substanțelor ce determină calitatea produsului finit: vinul. 

Compușii de oxizi de fier prezenți sporesc cantitatea antocianilor și polifenolilor – substanțe esențiale ale intensității colorante în vinurile roșii, în timp ce rocile calcaroase prezente la suprafața solului acumulează căldură în timpul zilei, pe care o degajează lent noaptea, în beneficiul maturării strugurilor.